Czytaj więcej"/> Drukuj
Radiochemia to dziedzina chemii zajmująca się badaniem własności chemicznych i fizykochemicznych substancji promieniotwórczych, opracowaniem metod rezdzielania produktów przemian jądrowych, a także metodyką stosowania wskaźników promieniotwórczych w chemii.
Radiochemia jest ściśle związana z technologią otrzymywania nuklidów promieniotwórczych i zwiazków znaczących, przerobem wypalonego paliwa jądrowego i rozdzielaniem produktów rozszczepienia, chemią transuranowców i innych pierwiastków otrzymywanych sztucznie, badaniem mechanizmów reakcji i budowy zwiazków chemicznych, fizyką reakcji jądrowych i chemicznych oraz efektami przemian jądrowych.
Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2020-10-30 20:28:57