Czytaj więcej"/> Drukuj
Rada Wzajemnej Pomocy Gospodarczej (RWPG) (1949-28 czerwca 1991)
RWPG została stworzona z inicjatywy Stalina podczas konferencji moskiewskiej (5-8 stycznia 1949r). Organizacja ta miała być wschodnioeuropejską odpowiedzią na Plan Marshalla i powstanie OEEC.
Według I artykułu statutu RWPG miało wspierać planowany rozwój gospodarki narodowej, przyspieszanie postępu technicznego, podniesienie poziomu industrializacji, wzrost wydajności pracy i zwiększenie dobrobytu państw członkowskich.
Najwyższym organem rady była coroczna Sesja Rady, której podlegał Komitet Wykonawczy złożony z wicepremierów państw członkowskich. W Warszawie siedzibe miała jedna z dwunastu komisji branżowych, odpowiedzialna za Przemysł Węglowy. Reprezentantem RWPG na zewnątrz był sekretarz Rady wyznaczany przez Sesję Rady.
Członkowie: Zobacz też:
Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2020-04-04 14:32:11