Czytaj więcej"/> Drukuj
Rada Unii Europejskiej (fr. Conseil de l'Union européenne, ang. Council of the European Union), dawniej zwana Radą Ministrów, jest głównym organem decyzyjnym Wspólnot Europejskich.
Rada UE przybrała obecną nazwę na mocy własnej decyzji w 1993 roku. Jednakże w traktatach stanowiących podstawę Unii cały czas widnieje nazwa Rada (Wspólnot Europejskich).
Rada, w zależności od rozpatrywanych spraw, składa się bądź z ministrów spraw zagranicznych każdego z państw członkowskich Unii Europejskiej (jest to wtedy tzw. Rada Ogólna), bądź z takiej samej liczby ministrów innego resortu.
Przewodniczącym Rady jest minister z kraju sprawującego aktualnie prezydencję. Prezydencja Rady przypada co pół roku na kolejne państwo członkowskie.
Państwa sprawujące prezydencję
Rok1 I – 31 VI1 VII – 31 XII
2002HiszpaniaDania
2003GrecjaWłochy
2004IrlandiaHolandia
2005LuksemburgWielka Brytania
2006AustriaFinlandia

Obługę Rady zapewnia Sekretariat, na czele którego stoi Sekretarz Generalny (obecnie Javier Solana). Sekretarz Generalny od 1999 r. Z urzędu pełni też funkcję Wysokiego Przedstawiciela do spraw Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa. Funkcję tą sprawuje od 18 IX 1999 na mocy decyzji Traktatu amsterdamskiego.
Rada uchwala rozporządzenia, dyrektywy i decyzje, mające moc wiążącą dla każdego członka UE. Może też wydawać zalecenia i opinie, niemające takiej mocy. Rada, wraz z Parlamentem Europejskim uczestniczy w ustalaniu unijnego budżetu.
Posiedzenia Rady są przygotowywane przez Komitet Stałych Przedstawicieli (COREPER) składający się z ambasadorów państw członkowskich akredytowanych przy Wspólnotach. Decyzje w mniej kontrowersyjnych sprawach są podejmowane przez COREPER i tylko formalnie zatwierdzane przez Radę.
W zależności od istotności sprawy Rada podejmuje decyzje w trojaki sposób:

Większość kwalifikowana w Radzie

W przypadku głosowania większością kwalifikowaną każdemu z państw przypisuje się pewną liczbę głosów ważonych (zob. tabela poniżej). Przyjęcie aktu następuje w wypadku uzyskania odpowiedniej większości głosów "za":
W okresie tym obowiązywał tzw. kompromis z Ioanniny.

Rozkład głosów ważonych
Państwodo 31 X 2004od 1 XI 2004
Niemcy1029
Wielka Brytania1029
Francja1029
Włochy1029
Hiszpania827
Polska827
Holandia513
Grecja512
Czechy512
Belgia512
Węgry512
Portugalia512
Szwecja410
Austria410
Słowacja37
Dania37
Finlandia37
Litwa37
Irlandia37
Łotwa34
Słowenia34
Estonia34
Cypr24
Luksemburg24
Malta23

Dalsze zmiany w sposobie głosowania większością kwalifikowaną przewiduje projekt Konstytucji Unii. Zniesiony ma być system głosów ważonych, ma go zastąpić system podwójnej większości: Postanowienia dotyczące sposobu głosowania miałyby wejść w życie 1 listopada 2009 roku.
Projekt Konstytucji zmienia poza tym oficjalną nazwę Rady na "Rada Ministrów".
Zobacz też: Łącza zewnętrzne:
Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2021-01-15 19:29:35