Czytaj więcej"/> Drukuj
Rada Języka Polskiego - trzydziestoosobowa komisja specjalistów powołana 9 września 1996 roku przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk.
Jej zadaniem jest m.in.: W jej skład wchodzą specjaliści zarówno z zakresu językoznawstwa, jak i dziedzin wiedzy z lingwistyką niezwiązanych (prawo, historia sztuki, informatyka, fizyka, itd.). W gronie tym są m.in. osoby popularne (znane z mediów): Andrzej Blikle, Jerzy Bralczyk, Jan Miodek, Tadeusz Konwicki i inni.
Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2020-11-28 00:52:00