Czytaj więcej"/> Drukuj
Różnorodność biologiczna (ang. biodiversity) jest to zróżnicowanie wszystkich żywych organizmów występujących na Ziemi w ekosytemach lądowych, morskich i słodkowodnych oraz w zespołach ekologicznych, których są częścią. Dotyczy ona różnorodności w obrębie gatunku (genetyczna), pomiędzy gatunkami oraz różnorodności ekosystemów.
Dla zachowania i wzbogacania różnorodności biologicznej duże znaczenie mają:
Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2020-08-08 02:15:52