Czytaj więcej"/> Drukuj
Quedlinburg (polska nazwa Kwedlinburg) - miasto w Niemczech w Saksonii-Anhalt liczące 23 tysiące mieszkańców.
Pierwsze ślady osadnictwa pochodzą z paleolitu.
W IX wieku istniał na miejscu obecnego Kwedlinburga gród o nazwie Gross Orden.
Po raz pierwszy wzmianka o Kwedlinburgu pojawia się w roku 922, jako o podarunku cesarza Henryka I Ptasznika.
Zamek założony w Kwedlinburgu w roku 936 przez cesarza Ottona I Wielkiego był siedzibą władców Saksonii.
W roku 961 został w Kwedlinburgu założony klasztor męski w którym, w okresie późniejszym przez pewien czas przebywał władca Polski Zbigniew.
W roku 1054 roztrzygnięty został tutaj przez cesarza niemieckiego Henryka III spór o Śląsk pomiędzy władcą Polski Kazimierzem I Odnowicielem a królem Czech Brzetysławem I. W wyniku wyroku Śląsk wrócił do Polski w zamian za coroczną opłatę w wysokości 500 grzywien srebra i 30 złota.
Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2020-09-18 16:08:52