Czytaj więcej"/> Drukuj
Psycholog to osoba o kwalifikacjach zdobytych na podstawie ukończenia wyższych studiów psychologicznych na uniwersytecie oraz, w zależności od subdyscypliny, specjalizacji zawodowej (w psychologii klinicznej człowieka dorosłego, dziecka oraz dla biegłych sądowych).

Kształcenie w zakresie psychologii w Polsce

Zgodnie z polskim prawem psychologiem może być tylko osoba, która ukończyła jednolite studia magisterskie (wyjątek od Konwencji Bolońskiej). Uczelnie prowadzące studia psychologiczne, to:

Działalność zawodowa

Działalność zawodowa psychologa obejmuje liczne dziedziny życia publicznego, m.in. oświatę (psychologia wychowawcza), medycynę (psychologia kliniczna, psychologia rozwoju człowieka, psychologia zdrowia), wymiar sprawiedliwości i organy ścigania (psychologia sądowa), organizacje (doradztwo personalne), głównie zakłady pracy (psychologia pracy i organizacji), reklamę i marketing (psychologia reklamy) oraz prywatnego (psychoterapia).
Według Kodeksu etyczno-zawodowego psychologa naczelną wartością dla psychologa jest dobro drugiego człowieka. Celem jego działalności profesjonalnej jest niesienie pomocy innej osobie w rozwiązywaniu trudności życiowych i osiąganiu lepszej jakości życia na drodze rozwoju indywidualnych możliwości oraz ulepszaniu kontaktów międzyludzkich.
Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2021-01-25 18:49:51