Czytaj więcej"/> Drukuj
Pseudonim (z gr. pseudonymos, dosł. pod fałszywym imieniem) - indywidualna nazwa danej osoby, inna niż oficjalnie imię i nazwisko.
Pseudonim jest stosowany zwykle przy szczególnych okazjach w rozmaitych celach: Pseudonim może zostać nadany danej osobie przez grupę wśród której jest on używany lub przez samego siebie.
Rozróżnia się następujące rodzaje pseudonimów:
Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2021-04-13 06:06:41