Czytaj więcej"/> Drukuj
Przetarg, w myśl Art. 10 ustawy prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z dnia 9 lutego 2004 r.), jest trybem udzielenia zamówienia publicznego.
Przetarg ogłasza się w celu wyboru podmiotu, któremu zleci się wykonanie zadania, na wykonanie którego przetarg został ogłoszony. Podstawowymi trybami udzielania zamówienia są przetarg nieograniczony oraz przetarg ograniczony.
Przetarg nieograniczony to tryb udzielenia zamówienia, w którym oferty mogą składać wszyscy zainteresowani wykonawcy.
Przetarg ograniczony to tryb udzielenia zamówienia, w którym oferty wykonania zamówienia mogą składać wyłącznie wykonawcy zaproszeni do składania ofert.
Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2021-01-28 06:06:24