Czytaj więcej"/> Drukuj
Przemysł chemiczny jest jedną z najważniejszych gałęzi przemysłu przetwórczego. Przemysł ten obejmuje:
Często przemysł chemiczny dzieli się, ze względu na tonaż produkcji na:
Przemysł chemiczny charakteryzuje się wysoką kapitałochłonnością i niską pracochłonnością, ze względu na to, że większość operacji daje się tu dość prosto zautomatyzować.
Grupę krajów o najbardziej rozwiniętym przemyśle chemicznym tworzą: Japonia, USA, Kanada, Niemcy, Francja, Wielka Brytania, Rosja, Ukraina, Włochy, Brazylia, Wenezuela i kraje w rejonie Zatoki Perskiej.

Podział przemysłu chemicznego ze względu na rodzaj produkowanych wyrobów

Czynniki lokalizacji

Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2020-09-24 11:31:34