Czytaj więcej"/> Drukuj

Indeks:

Indeks

             #Zobacz też|Zobacz też 

Zagadnienia

A

ablacja - abrazja - aglomeracja miejska - afganiec - agroturystyka - aktualizacja mapy - akumulacja - akwen - albedo - alimentacja rzeki - altocumulus - altostratus - altymetr - aluwium - amfibol - amfibolit - amplituda - andezyt - anekumena - anhydryt - anomalia magnetyczna - antropofagia - antropopresja - antycyklon - antyklina - antypasat - antypody - apatyt - archipelag - astenosfera - asymetria dorzecza - atlas geograficzny - atmosfera - atol - atrakcyjność turystyczna - austrul - azylant - azymut - azymut geograficzny - azymut magnetyczny - azymut kartograficzny
   

B

badlands - bagnisko - bagiuo - bagno - balneologia - banior - baraniec - barchan - bariera koralowa - basen artezyjski - basen morski - basen oceaniczny - barber - barometr - basen artezyjski - batolit - batymetria - baza erozyjna - bazalt - beduin - bencz - bentos - biegun geograficzny - biegun geomagnetyczny - biegun niedostępności - biegun zimna - bielica - bifurkacja rzeki - biogeografia - biom - biomasa - biometeorologia - biosfera - biotyt - bise - blizzard - blok kontynentalny - błyskawica - boksyt - bolson - bomba wulkaniczna - bonitacja gleby - bora - bór - brama - brekcja - brigalow - bród - brunatna gleba leśna - bruzda lodowcowa - bryza - brzeg - bugier mrozowy - bulwar - buła - buran - buroziem - burza - busola - busz - bystrze
   

C

caatinga - CBD - chamsin - chaparral - chinook - chmura - cieczenie - ciek wodny - cień opadowy - cieplica - cieśnina - cirrocumulus - cirrostratus - cirrus - city - cofka - cokół kontynentalny - cumulus - cyklon - cyrk lodowcowy - cyrkulacja powietrza - cyrkulacja wód - czarne ziemie - czarnoziem - czas strefowy - czas urzędowy - czasza lodowa - czerwonoziemy - część świata - czoło lodowca
   

D

dajka - debrza - deflacja - deformacja tektoniczna - deglacjacja - deglomeracja - deklinacja magnetyczna - delta rzeki - deluwium - demografia - denudacja - departament zamorski - depresja - deszcz - deszczomierz - detersja - detrakcja - dezintegracja - dezurbanizacja - diabaz - diagram - dioryt - długość geograficzna - dno doliny - doba - dochód narodowy - dolina - dolina lodowcowa - dolina przegłębiona - dolina przełomowa - dolina U-kształtna - dolina V-kształtna - dolina walna - dolina wisząca - dolina zawieszona - dolomit - dominium - dopływ - dorzecze - drumlin - druzgot - dryf - dryft - dysjunkcja zasięgu - dyslokacja tektoniczna - dystrykt federalny - dział - dział wodny - dżungla
   

E

efekt mnożnikowy - efuzja - egzaracja - egzosfera - egzotyk - ekologia - eksklawa - eksplozja demograficzna - ekumena - emigracja - endemit - enklawa - epicentrum sejsmiczne - epifit - eratyk - erg - erozja - erozja gleby - erupcja wulkanu - estuarium - etezje - euroclydon - ewaporacja - eworsja
   

F

facja - faktoria - fala morska - fala samotna - faleza - fauna - fen - fiard - field - fiord - firn - fitogeografia - flisz - flora - formacja roślinna - fotomapa - frakcja - front meteorologiczny - frygana - fumarola
   

G

gabro - garig - gejzer - geobiont - geodezja - geografia - geografia behawioralna - geografia fizyczna - geografia historyczna - geografia języka - geografia komunikacji - geografia kultury - geografia ludności - geografia miast - geografia osadnictwa - geografia polityczna - geografia przemysłu - geografia religii - geografia rolnictwa - geografia społeczna - geografia społeczno-ekonomiczna - geografia transportu - geografia turyzmu - geografia zwierząt - geograficzne systemy informatyczne - geoida - geokodowanie - geolingwistyka - geomorfologia - geopolityka - geosynklina - getyt - gęstość zaludnienia - gibber - gips - GIS - glacjał - glacjologia - gleba - gleboznawstwo - gleby bagienne - gleby bielicowe - gleby bielicoziemne - gleby brązowe - gleby brunatne - gleby brunatnoziemne - gleby inicjalne - gleby kasztanowe - gleby laterytowe - gleby murszowe - gleby niestrefowe - gleby płowe - gleby poligonalne - gleby rdzawe - gleby słone - gleby strefowe - gleby szarobrązowe - gleby szkieletowe - gleby śródstrefowe - gleby torfowe - gleby tundrowe - glina - glina zwałowa - glinianka - glinka lessowa - glob - globalizacja - globus - głaz narzutowy - głębocznica - gnejs - gołoborze - gołoledź - GOP - góra - góra lodowa - góra podwodna - góra stołowa - góra-świadek - góra wulkaniczna - góra wyspowa - górna granica lasu - górotwór - góry - góry fałdowe - góry wulkaniczne - góry zrębowe - grad - granica państwowa - granica wieloletniego śniegu - granit - grań - grąd - grota - gród - grunt orny - grzbiet górski - grzbiet śródoceaniczny - grzęda - grzmot - gujot - gytia
   

H

hala - halit - halny - halo - halofit - hałda - hamada - harmattan - helm - hamsin - hematyt - heterosfera - hipocentrum sejsmiczne - hipsometria - holweg - homosfera - horst - horyzont - hotel - huerta - hummock - huragan - hydrografia - hydrosfera
   

I

ideogram - - ił warwowy - ił wstęgowy - iłowiec - imigracja - infrastruktura turystyczna - ingresja morza - inselberg - insolacja - intruzja - inwersja opadowa - inwersja rzeźby - irygacja - izarytma - izobara - izobata - izohalina - izohela - izohieta - izoklina - izolinia - izoterma
   

J

jar - jarah - jardangi - jaskinia - jaz - jądro Ziemi - jednopolówka - jesień - jezioro - jezioro ałasowe - jezioro cyrkowe - jezioro deltowe - jezioro dystroficzne - jezioro ekstraglacjalne - jezioro eutroficzne - jezioro eworsyjne - jezioro fiordowe - jezioro glacjalne - jezioro gorzkie - jezioro karowe - jezioro krasowe - jezioro kraterowe - jezioro krawędziowe - jezioro lawowe - jezioro lodowcowe - jezioro meandrowe - jezioro monomiktyczne - jezioro morenowe - jezioro oligomiktyczne - jezioro oligotroficzne - jezioro osuwiskowe - jezioro otwarte - jezioro peryglacjalne - jezioro pluwialne - jezioro poljowe - jezioro polodowcowe - jezioro proglacjalne - jezioro przepływowe - jezioro reliktowe - jezioro rynnowe - jezioro słone - jezioro supraglacjalne - jezioro tektoniczne - jezioro termokrasowe - jezioro wulkaniczne - jezioro wydmowe - jezioro wytopiskowe - jezioro zamknięte - jezioro zapadliskowe - jezioro zaporowe - jezioro zastoiskowe - jęzor lodowcowy - język lodowcowy - jonosfera
   

K

kabotaż - kaldera - kanał wodny - kanał morski - kanion - kar - kem - kipiel - klif - klimat - kondominium - kontrurbanizacja - konurbacja - kosa - kotlina - kra litosfery - kras - kryptodepresja - kumbang
   

L

labirynt skalny - laguna - lahar - lakkolit - land - lapilli - las - las borealny - las deszczowy - las galeriowy - las gruszlowy - las iglasty - las liściasty - las łęgowy - las mangrowy - las mglisty - las mieszany - las monsunowy - las namorzynowy - las parkowy - las równikowy - las sawannowy - las suchy - las szpilkowy - las świetlisty - las świeży - las węglowy - las zawsze zielony twardolistny - las zimozielony - lasostep - lasotundra - lateryt - lato - Laurazja - lawa - lawina - ląd - lądolód - legenda mapy - lej depresyjny - lej krasowy - lej sufozyjny - lej zapadliskowy - lej źródłowy - less - leveche - lido - lignit - liman - limnologia - limonit - linia brzegowa - linia grzbietowa - linia wiecznego śniegu - litosole - llanos - lob lądolodu - lodospad - lodowiec - lodowiec dolinny - lodowiec górski - lodowiec karowy - lodowiec kontynentalny - lodowiec piedmontowy - lodowiec podgórski - lodowiec szelfowy - lodowiec turkiestański - lodowiec wiszący - lokalizacja przemysłu - loma - lód denny - lód gruntowy - lód martwy - lód morski
   

Ł

łacha - łańcuch górski - łańcuch wysp - łańcuchówka - ławica skalna - ławica rzeczna - ławica oceaniczna - łąka - łęg - łowisko - łożysko rzeczne - ługowanie - łuk wysp - łupek ilasty - łyszczyk
   

M

maar - mady - Maghreb - magma - magnetosfera ziemska - magnetyzm ziemski - makia - makroklimat - malee - mapa - mapa hybrydowa - mapa numeryczna - mapa pogody - mapa rastrowa - mapa synoptyczna - mapa wektorowa - mapa wyobrażeniowa - margiel - marin - marmit - marmur - marsze - martwa fala - martwica - marzlina - marzłoć - masa powietrza - masyw górski - meander - megalopolis - megamiasto - melafir - melioracja rolna - meseta - metalimnion - metamorfizm - metasfera - meteorologia - metropolia - mezopauza - mezosfera - mgła - miasto - miasto-ogród - miasto-satelita - miasto skalne - miasto-sypialnia - miąższość - miejsce święte - mielizna - mierzeja - międzymorze - międzyrzecze - migracja - mika - mikroklimat - mikrorzeźba - minerał - miombo - miraż - misa eworsyjna - misa jeziora - mistral - młaka - młodość demograficzna - moczar - mogot - mokradło - monadnok - monokultura - monsun - mopane - morena - morfogeneza - morze - morze epikontynentalne - morze mgieł - morze otwarte - morze śródlądowe - most skalny - mróz - mulga - muł - mursz - muskowit - muszlowiec - muton - mżawka
   

N

n.p.m. - naciek jaskiniowy - nadkład - naledź - namorzyny - narodowość - naród - nasada półwyspu - nashi - nasłonecznienie - nawałnica - nawis śnieżny - nekton - niecka - niecka artezyjska - nimbostratus - nisza abrazyjna - nisza ekologiczna - nisza źródłowa - niwelacja - nizina - niż - niż baryczny - niżówka - noc - nomad - nordost - nośność rzeki - nunatak - nurt rzeki
   

O

oaza - obciążenie rzeki - oberwanie chmury - obryw - obszar bezodpływowy - obszar bezwodny - obszar chronionego krajobrazu - obszar metropolitalny - obszar niepewności ekonomicznej - obszar ubóstwa - obszar zalewowy - obszar źródliskowy - ocean - oceanografia - oceanologia - oczko polodowcowe - odchylenie magnetyczne - odłóg - odnoga rzeki - odpływ rzeczny - odporność skały - odwiedzający - odwilż - odwrócenie rzeźby - odwzorowanie kartograficzne - ognie świętego Elma - ognisko wulkaniczne - okap - okiść - okno tektoniczne - okolnica - okres wegetacji roślin - okręg przemysłowy - opad atmosferyczny - oparzelisko - opoka - orkan - orogen - orogeneza - orografia - orsztyn - ortodroma - ortofotomapa - ortoklaz - osada - osadnictwo - osady - osiadanie - osiedle - osnowa geodezyjna mapy - ostaniec - ostaniec deflacyjny - ostroga regulacyjna - ostrów - osuwisko - osuwisko podmorskie - osypisko - oś doliny - ośmiotysięcznik - ośrodek przemysłowy - oś ziemska - otulina - owalnica - oz - ozonosfera
   

P

padół - pagór mrozowy - pagórek - pak lodowy - paludologia - pampas - pancerz pustynny - państwo - państwo narodowe - papagayo - paraekumena - park krajobrazowy - park narodowy - parowanie - parów - pasat - pasażero-kilometr - pasmo górskie - pasowość - pastwisko - peneplena - penitent - perć - permafrost - petrografia - piarg - piasek - piaskowiec - pidżyn - pieczara - pielgrzymka - pień wulkaniczny - piętro alpejskie - piętro kosodrzewiny - piętro roślinności - piętrowość - pingo - piorun - piramida wieku - piryt - PKB - plaja - plan - planimetr - planowanie przestrzenne - plankton - platforma abrazyjna - plateau - playa - plaża - ploso - plutonizm - płaj - płaskowyż - płaskowyż oceaniczny - płaszczowina - płodozmian - płyta litosfery - pływ kwadraturowy - pływ syzygijny - pływy morskie - PNB - pobrzeże - podcios brzegowy - podgórze - podmokłość - podstawa erozyjna - podział administracyjny - podziałka liniowa - podziałka mapy - pogoda - pogórze - pogranicze - pojezierze - pokrywa lodowcowa - pokrywa śnieżna - pokład - polana - polana reglowa - polder - pole drumlinowe - pole firnowe - pole orne - polewa pustynna - polje - połonina - południe - południk - południk zerowy - pomnik przyrody - ponor - popiół wulkaniczny - pora deszczowa - pora roku - pora sucha - porfir - poroh - porowatość skały - porwak - postglacjał - potamologia - potok - powierzchnia nieciągłości - powierzchnia zrównania - powłoka ziemska - powódź - poziom eluwialny - poziom glejowy - poziom iluwialny - poziom morza - poziom próchniczny - poziom wmywania - poziom wody gruntowej - poziom wymywania - półka kontynentalna - półkula - półkula południowa - półkula północna - półkula wschodnia - półkula zachodnia - północ - półpustynia - półwysep - półwysep przyrostkowy - pradolina - prąd dryftowy - prąd morski - prąd rzeki - prąd strumieniowy - prąd zawiesinowy - preria - proces brzegowy - proces eoliczny - proces fluwialny - proces fluwioglacjalny - proces glacjalny - proces peryglacjalny - proces glebotwórczy - produkt krajowy brutto - produkt narodowy brutto - profil doliny - profil glebowy - profil podłużny rzeki - prognoza pogody - protektorat - protosfera - prowincja - próchnica - próg skalny - przeciągnięcie rzeki - przeciętna długość życia - przedgórze - przedmieście - przedsiębiorstwo - przedwiośnie - przedzimie - przegłębienie doliny - przełączka - przełęcz - przełom rzeki - przepływ rzeki - przepuszczalność gruntu - przesmyk - przestrzeń geograficzna - przewieszka - przewyższenie - przybój - przybrzeże - przykosa - przylądek - przymrozek - przypływ morza - przyrodniczy obszar chroniony - przyrost naturalny - przyrost rzeczywisty - przysiółek - pumeks - puna - punkt rosy - punkt wysokościowy - punkt zwornikowy - purga - pustynia - pustynia chłodna - pustynia górska - pustynia lodowa - puszcza - puszta
   

R

radiolaryt - rafa - rafa koralowa - rafa przybrzeżna - ranczo - rankery - rapakiwit - rdzeń wulkaniczny - reambulacja mapy - redakcja mapy - redyk - regiel dolny - regiel górny - region - regionalizacja - regionalizacja fizyczno-geograficzna - regosole - regresja lodowca - regresja morza - regulacja rzeki - relikt - reper - retencja - retencyjność dorzecza - reurbanizacja - rewa - rezerwat przyrody - reżim rzeczny - rędzina - riplemarki - rogowiec - rok hydrologiczny - rosa - roślinność - roślinność alpejska - roślinność subalpejska - rozczłonkowanie - rozdół - rozłóg - rozłóg gruntów - rozpad skał - rozpadlina - rozróg górski - rój wysp - rów oceaniczny - równia deltowa - równień - równik - równina - równina abisalna - równoleżnik - ruch ludności - ruch naturalny ludności - ruch wędrówkowy - ruchy górotwórcze - ruchy grawitacyjne - ruchy masowe - ruchy orogeniczne - ruchy tektoniczne - ruczaj - ruda - rudawiec - rudawa - rumosz skalny - ryf - ryft - rygiel - rynna polodowcowa - rzeka - rzeka epizodyczna - rzeka główna - rzeka okresowa - rzeka podziemna - rzeka roztokowa - rzeka warkoczowa - rzeki bliźniacze - rzeźba alpejska - rzeźba rusztowa - rzeźba terenu - rzędówka
   

S

safari - sahel - salar - salsa - saltacja - samum - sandr - sanktuarium - sapropel - sarma - sawanna - scalanie gruntów - schron krasowy - scirocco - scrub - sierra - sebka - sedymentacja - seif - seistan - sejsmograf - sejsmologia - sejsza - selwa - semiurbanizacja - serak - serir - siatka geograficzna - sieć rzeczna - siedlisko - siel - siklawa - sill - siła Coriolisa - siodło - sirocco - sjenit - skala Beauforta - skala główna - skala mapy - skala twardości - skaleń - skalica - skała - skała płonna - skałka - skansen - slums - słonorośle - solanka - solano - soliflukcja - solisko - solnisko - sołodia - sołonczak - sołoniec - sopka - sortowanie - spąg - spełzywanie - spleja - spłukiwanie - spływ popiołowy - stacja klimatyczna - stacja meterologiczna - stalagmit - stalagnat - stalaktyt - stała słoneczna - stan wody - staw - step - stok - stolica - stoliwo - stopa bezrobocia - stopa umieralności - stopa urodzeń - stopa zadłużenia - stożek napływowy - stożek pasożytniczy - stożek przybyszowy - stożek wulkaniczny - stratopauza - stratosfera - stratowulkan - stratus - strefa klimatyczna - strefa podmiejska - strefowość - strona świata - strop - struga - struktury ludności - strumień - studnia - studnia krasowa - subekumena - subkontynent - sublimacja - suburbanizacja - suchar - suchorost - suchy las sawannowy - suffozja - syderyt - synoptyka - system górski - system rzeczny - szadź - szamal - szare gleby leśne - szaroziemy - szczawa - szczyt górski - szelf kontynentalny - szeregówka - szerokość geograficzna - szkier - szkwał - szott - szreń - szron - sztorm - szyja wulkaniczna
   

Ś

ściana - śnieg - śnieżnik - śnieżyca - śryż - świadek
   

T

tajfun - tajga - takyr - tańczący las - taras - technopolis - tektonika - temperatura - teorie lokalizacji zjawisk gospodarczych - terasa - termometr - terra rossa - terytorium mandatowe - terytorium powiernicze - tęcza - tierra - tombolo - topoklimat - torf - torfowisko - toros - tornado - transgresja lodowca - transgresja morza - transpiracja - trawers - trąba morska - trąba powietrzna - tropik - tropopauza - troposfera - trójpolówka - trzęsienie ziemi - tsunami - tuf wapienny - tuf wulkaniczny - tufit - tufur - tundra - turnia - turystyka - tussock - twardzielec - twister
   

U

uchodźca - uchodźca wewnętrzny - ued - ugór - ujście - ujście lejkowe - ukryta depresja - ukształtowanie terenu - ulewa - ulicówka - umieralność - upłaz - urbanistyka - urbanizacja - urwisko brzegowe - uskok - usuwanie - uwał - uzdrowisko - użytek ekologiczny - użytek rolny
   

W

wadi - wał brzegowy - wał morenowy - wał przeciwpowodziowy - wał przybrzeżny - wandoo - wapień - wapień koralowy - wapień muszlowy - warstwa wodonośna - warstwica - warstwowanie - watt - wądół - wąwóz - wcios dolinny - wertep - wezbranie - węgiel brunatny - węgiel kamienny - węzeł górski - wiatr - wiatr halny - wiatrołom - widmo Brockenu - widnokrąg - wielodrożnica - wieczna zmarzlina - wierzchołek - wierzchowina - wieś - wieś folwarczna - wieś leśno-łanowa - wieś wielodrożna - wietrzenie - wietrzenie chemiczne - wietrzenie gliniaste - wietrzenie ilaste - wietrzenie laterytowe - wietrzenie mechaniczne - wietrzenie mrozowe - wietrzenie selektywne - wietrzenie termiczne - wietrzenie wybiórcze - wilgotność powietrza - wiosna - wisza torfowcowa - woda freatyczna - woda juwenilna - woda wgłębna - woda zaskórna - wododział - wodospad - wodowskaz - wody podziemne - wody powierzchniowe - wody fluwioglacjalne - wrzosowisko - wschód - współczynnik feminizacji - współczynnik maskulinizacji - współczynnik płodności kobiet - współczynnik umieralności niemowląt - współrzędne geograficzne - wulkan - wulkan błotny - wulkan tarczowy - wulkanizm - wybrzeże - wybrzeże fiordowe - wybrzeże klifowe - wybrzeże szkierowe - wydma - wykap - wylew lawy - wylot doliny - wysięk - wysiółek - wysoczyzna morenowa - wysokość - wysokość bezwzględna - wysokość względna - wyspa - wywierzysko - wyż baryczny - wyż demograficzny - wyżyna - wzgórze - wzniesienie oceaniczne - wanadynit
   

Z

zachmurzenie - zachód - zadymka - zagłębie - zakład - zakole - zalew - zamglenie - zamieć śnieżna - zamknięcie doliny - zamróz - zapora wodna - zasilanie rzeki - zatoka - zator lodowy - zbiornik artezyjski - zbiornik retencyjny - zbiornik wodny - zbiorowisko roślinne - zbocze doliny - zdrojowisko - zdrój - zerwa - zespół miejski - zespół roślinny - zielona rewolucja - Ziemia - zima - zlepieniec - zlewisko - zlewnia - zlodowacenie - zlodzenie - złomisko skalne - złoże - znakowany szlak turystyczny - zoogeografia - zorza polarna - zrąb - zsuw - zsuwanie - zwałowisko - zwierciadło wody gruntowej - zwietrzelina - zwornik - zwrotnik
   

Ź

źródlisko - źródło - źródło artezyjskie - źródło dolinne - źródło gorące - źródło grawitacyjne - źródło krasowe - źródło mineralne - źródło podwodne - źródło przelewowe - źródło termalne - źródło wokluzyjskie
   

Ż

żebro krasowe - żleb - żłobek krasowy - żłób polodowcowy - żółtoziemy - żwir - żyła - żyła niezgodna - żyła pokładowa - żyła wodna - żyzność gleby
   
Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2021-02-26 16:59:17