Czytaj więcej"/> Drukuj

Przedrostki jednostek fizycznych układu SI

Nazwa Symbol Mnożnik Nazwa mnożnika Przykład
jotta Y 1 000 000 000 000 000 000 000 000 = 1024 kwadrylion
zetta Z 1 000 000 000 000 000 000 000 = 1021 tryliard
eksa E 1 000 000 000 000 000 000 = 1018 trylion
peta P 1 000 000 000 000 000 = 1015 biliard
tera (gr. teras - potwór) T 1 000 000 000 000 = 1012 bilion TW - terawat
giga (gr. gigas - olbrzymi) G 1 000 000 000 = 109 miliard GHz - gigaherc
mega (gr. megas - wielki) M 1 000 000 = 106 milion MHz - megaherc
kilo (gr. khilioi - tysiąc) k 1 000 = 103 tysiąc kg - kilogram
hekto (gr. hekaton - sto) h 100 = 102 sto hl - hektolitr
deka (gr. deka - dziesięć) da 10 = 101 dziesięć dag - dekagram
decy (łac. decimus - dziesiąty) d 0,1 = 10-1 jedna dziesiąta dB - decybel
centy (łac. centum - sto) c 0,01 = 10-2 jedna setna cm - centymetr
mili (łac. mille - tysiąc) m 0,001 = 10-3 jedna tysięczna mm - milimetr
mikro (gr. mikros - mały) µ 0,000 001 = 10-6 jedna milionowa µm - mikrometr
nano (gr. nanos - karzeł) n 0,000 000 001 = 10-9 jedna miliardowa nF - nanofarad
piko p 0,000 000 000 001 = 10-12 jedna bilionowa pF - pikofarad
femto (duń. femten - piętnaście) f 0,000 000 000 000 001 = 10-15 jedna biliardowa fm - femtometr
atto (duń. atten - osiemnaście) a 0,000 000 000 000 000 001 = 10-18 jedna trylionowa am - attometr
zepto z 0,000 000 000 000 000 000 001 = 10-21 jedna tryliardowa
jokto y 0,000 000 000 000 000 000 000 001 = 10-24 jedna kwadrylionowa

Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2021-01-28 16:54:42