Czytaj więcej"/> Drukuj
Prusy Książęce, Księstwo Pruskie – państwo utworzone po likwidacji państwa krzyżackiego, na podstawie traktatu krakowskiego 1525 (tzw. hołd pruski), zawartego między Zygmuntem I Starym a Albrechtem Hohenzollernem, wasalne wobec Polski, ze stolicą w Królewcu. Ostatni mistrz krzyżacki, a od tej pory pierwszy książę pruski Albrecht Hohenzollern podzielił je na trzy wielkie okręgi: królewiecki, natangijski i oberlandzki.
Od 1618 w unii personalnej z Brandenburgią, za zgodą Zygmunta III Wazy. W 1657 uzyskały niezależność od Rzeczypospolitej za Jana II Kazimierza, zajętego wojną za Szwecją. Od 1701 wraz z Brandenburgią utworzyło Królestwo Pruskie, później osobna prowincja pruska.


Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2021-04-21 13:34:25