Czytaj więcej"/> Drukuj
Proton to cząstka występująca w jądrach atomowych. Przyjmuje się, że proton posiada elementarny (niepodzielny), dodatni ładunek elektryczny, zapisywany jako +1e.
Masa spoczynkowa:
- 1,67262171 x 10 -27 kg
- 938,272029 MeV
- 1,00727646688 u
Ładunek elektryczny:
- 1.60217653 × 10-19 C.
Samotny proton to jądro H1, proton z neutronem to jądro deuteru - H2, itd. Ilość protonów w jądrze danego atomu to jego liczba atomowa, która z kolei jest podstawą uporządkowania atomów w Układzie Okresowym Pierwiastków.
Proton, wg. Modelu Standardowego to cząstka złożona, zaliczana do klasy hadronów, a jeszcze ściślej barionów-nukleonów i jest zbudowana z trzech kwarków, dwóch górnych i jednego dolnego, związanych silnym oddziaływaniem poprzez zbiór kilku gluonów.
Jako jedyna cząstka zbudowana z kwarków proton nie ulega samoistnym przekształceniom. Obecnie szacowany czas życia swobodnego protonu to więcej niż 1.6*1025 lat. Pytanie - dlaczego proton nie ulega samoistnym przekształceniom - stanowi jeden z problemów przy próbach tworzenia "fizycznej teorii wszystkiego". Gdyby zaobserwowano że jednak się rozpada (z dowolnie dużym czasem półtrwania), było by to znaczne ułatwienie dla fizyków teoretyków.
Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2020-10-30 20:02:47