Czytaj więcej"/> Drukuj
Prostownik:
1. Mięsień służący do prostowania kręgosłupa lub stawu w kończynie.

Mięśniem działającym z odwrotnym skutkiem jest zginacz.
2. Element lub zestaw elementów elektronicznych służący do zamiany prądu przemiennego na prąd jednokierunkowy (prąd stały).

Rozróżniamy następujące prostowniki Istnieją również prostowniki podwajające, potrajające lub zwielokrotniające wejściowe napięcie zmienne.
W układach prostownikowych stosowano między innymi: Obecnie prostowniki są budowane niemal wyłącznie z diod krzemowych.

Prostowniki są stosowane w energetyce, zasilaniu maszyn i urządzeń (np. w elektrowozach, w galwanotechnice oraz w większości urządzeń elektronicznych zasilanych z sieci energetycznej. Prostownikiem jest również detektor diodowy wykorzystywany do detekcji sygnału radiowego zmodulowanego AM lub FM.
Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2020-10-26 13:56:24