Czytaj więcej"/> Drukuj
Propagacja w fizyce jest to ruch zaburzenia w medium. Jeżeli źródło zaburzenia ma charakter cykliczny to mówi się o propagacji fali.
Propagacja w metrologii może też znaczyć przenoszenie się błędu w obliczeniach. Jeżeli liczby są obarczone niedokładnością pomiaru, to błąd ten propaguje się na każdą wyliczoną z nich wartość. Błąd przenosi się na nie w zależności od formuły użytej do ich obliczania.
Propagacja w wytrzymałości materiałów może oznaczać rozprzestrzenianie się uszkodzenia w materiale poddanym naprężeniu. Mówimy wtedy o propagacji pęknięć. Zjawisko takie ma miejsce podczas kruchego pękania.
Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2021-03-08 06:38:30