Czytaj więcej"/> Drukuj
Proces - to jedno z najbardziej podstawowych pojęć w informatyce. Z definicji jest to po prostu egemplarz wykonywanego programu. Należy odróżnić jednak proces od wątku - każdy proces posiada własną przestrzeń adresową, natomiast wątki posiadają wspólną sekcję danych.
Każdemu procesowi przydzielone zostają zasoby, takie jak: Każdy proces posiada tzw. "rodzica". W ten sposób tworzy się swego rodzaju drzewo procesów. Proces może (ale nie musi) mieć swoje procesy potomne.
Za zarządzanie procesami odpowiada Jądro systemu operacyjnego.
Wykonanie musi przebiegać sekwencyjnie. Może przyjmować kilka stanów: W skład procesu wchodzi: Tworzenie procesów Wykonywanie procesów
Dany proces rozpoczyna wykonywanie w momencie przełączenia przez Jądro systemu operacyjnego przestrzeni adresowej na przestrzeń adresową danego procesu oraz takie zaprogramowanie procesora, by wykonywał kod procesu. Wykonujący się proces może żądać pewnych zasobów, np. większej ilości pamięci. Zlecenia takie są na bieżąco realizowane przez system operacyjny.
Kończenie procesów Sposób realizacji wszystkich tych działań jest różny dla różnych systemów operacyjnych.
Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2021-03-08 19:44:25