Czytaj więcej"/> Drukuj
Prawo międzynarodowe (zwane niekiedy prawem międzynarodowym publicznym) – jedna z gałęzi prawa, obejmująca zespół norm regulujących ogół zdarzeń i faktów, mających miejsce w środowisku miedzynarodowym.O specyfice prawa międzynarodowego publicznego decyduje, poza przedmiotem regulacji, (1) sposób powstawania norm (w zasadzie tylko w drodze umów międzynarodowych) i (2) rodzaj podmiotów stanowiących adresatów tych norm (wyłącznie podmioty prawa międzynarodowego).
Prawo prywatne międzynarodowe, jest jedną z gałęzi prawa wewnątrzkrajowego, które za przedmiot regulacji ma ogół stosunków prywatnoprawnych z tzw. "elementem obcym".
Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2020-08-11 02:59:08