Czytaj więcej"/> Drukuj
Pradolina - rozległa, płaskodenna dolina powstała w czasie recesji (cofania się) lądolodu na jego przedpolu w wyniku działalności wód lodowcowych. Pradolina to wielka dolina utworzona na przedpolu lądolodu, której rzeka ma przebieg równoległy do czoła ladolodu. W Polsce przykładem pradoliny jest p. Berlinśko- Warszawska Pradoliny dzielimy na: -konsekwentne-powstają w momencie gdy ogromne masy wody pochodzące z topniejącego lodowca odpływają najkrotszą drogą do morza; -subsekwentne-powstają w pewnej odległosci od czoła lodowca w wyniku połączenia sił wód płynących od czoła lodowca(wody proglacjalne) i wód ekstraglacjalnych.Na powierzchni,która była nachylona przeciwnie do ruchu lodowca. Przykłady na Niżu Śodkowoeuropejskim: Ich dno jest przeważnie dość płaskie a zbocza strome
Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2020-10-30 12:26:20