Czytaj więcej"/> Drukuj
Prąd elektryczny – uporządkowany (skierowany) ruch ładunków elektrycznych.
Nośnikami prądu elektrycznego mogą być elektrony, jony bądź dziury, czyli puste miejsca po elektronach. W metalach swobodnie przemieszczają się jedynie elektrony, dlatego prąd elektryczny w metalach jest ruchem elektronów przewodnictwa. W półprzewodnikach nośnikami prądu są elektrony i dziury. W rozrzedzonych gazach nośnikami ładunku elektrycznego są elektrony i jony.
Natężenie prądu elektrycznego I definiuje się jako stosunek ładunku elektrycznego q, który przepływa przez poprzeczny przekrój przewodnika, do czasu t przepływu tego ładunku:
\[I = {q \over t} \]

Jednostką natężenia prądu elektrycznego w układzie SI jest amper [1]. Bardzo często używa się tego wyrażenia zamiennie z natężeniem prądu.
Prawa związane z prądem elektrycznym: pierwsze prawo Kirchhoffa, drugie prawo Kirchhoffa, prawo Ohma.
Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2021-02-26 16:44:54