Czytaj więcej"/> Drukuj
Poziom morza - teoretycznie, to punkt położony na wysokości równej zeru, w miejscu gdzie morze styka się z lądem. Przyjęty w geografii i kartografii przeciętny poziom morza jest średnią wszystkich poziomów morza, wynikających z jego wahan wywołanych takimi zjawiskami jak falowanie czy pływy. Pod uwagę należy też wziąć dłuższe cykle wahań poziomu morza: 19-letni cykl Metona i 223-miesięczny cykl saros.
W rzeczywistości ustalenie wartości średniego poziomu morza jest niezwykle trudne, np. średni poziom morza po pacyficznej stronie Kanału Panamskiego jest o 20 cm wyższy niż po stronie atlantyckiej. Przy wyznaczeniu poziomu morza trzeba też brać pod uwagę kształt elipsoidy (czy też geoidy) jaką jest Ziemia oraz efekty wywołane lokalnymi anomaliami grawitacyjnymi. W dłuższym okresie czasu średni poziom morza może zmienić się także na skutek globalnego ocieplenia, np. poprzez topnienie lądolodów.
W Polsce oraz większości byłych krajów socjalistycznych, średni poziom morza wyznaczony jest w oparciu o wskazania mareografu w Kronsztadzie (Rosja, niedaleko Sankt Petersburga). Natomiast w Wielkiej Brytanii średni poziom morza wyznaczany jest uwzględniając pomiary wykonane w Newquay w Kornwalii. W sumie w Europie poszczególne jej kraje w swoich lokalnych systemach wysokościowych wykorzystywały co najmniej 15 różnych mareografów. Obecnie prowadzone są prace nad wprowadzeniem jednego Europejskiego Wysokościowego Systemu Odniesień (EVRS).
Wysokość jakiegoś punktu wględem poziomu morza to jego wysokość bezwzględna. Oznacza się ją skrótem n.p.m., czyli nad poziomem morza. Tereny depresyjne, czyli położone poniżej poziomu morza oznacza się skrótem p.p.m. lub podaje jako wartość ujemną np. brzeg Morza Martwego: 392 m p.p.m. lub -392 m n.p.m.
Uwaga: niektóre tak zwane "morza", jak wspomniane wyżej Morze Martwe czy Morze Kaspijskie, są w rzeczywistości jeziorami, zatem żadne z nich nie jest używane do wyznaczania opisanego wyżej średniego poziomu morza.


Na innych planetach, gdzie brak jest pokrywy wodnej, "poziom morza", wobec którego określa się wysokości pozostałych punktów, oblicza się jaką średnią wysokości wszystkich punktów na powierzchni planety.
-----
Linki zewnętrzne:
Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2020-09-18 15:21:39