Czytaj więcej"/> Drukuj
Wykaz ten zawiera pozaukładowe jednostki miary, czyli jednostki nienależące do układu SI. Pojęcie bywa także używane do określenia jednostek nienależących do żadnego układu metrycznego jednostek miar, nie należących do jakiegokolwiek układu jednostek miar, albo nie należących do rozpatrywanego układu jednostek miar.

Ciepła, energii i pracy


w układzie SI dżul (J):

Ciśnienia


w układzie SI paskal (Pa):

Czasu


w układzie SI sekunda (s):

Długości


w układzie SI metr (m):

Ilości


w układzie SI jednostka ilości materii mol (mol):

Jednostki miar stosowane w gospodarstwie domowym:

Kąta


w układzie SI radian (rad):

Ładunku elektrycznego


w układzie SI kulomb (C):

Masy


w układzie SI kilogram (kg):

Mocy


w układzie SI wat (W):

Natężenia prądu elektrycznego


w układzie SI amper (A):

Natężenia światła


w układzie SI kandela (cd):

Objętości


w układzie SI metr sześcienny (m3):

Powierzchni


w układzie SI metr kwadratowy (m2):

Prędkości


w układzie SI metr na sekundę (m/s):

Radioaktywności


w układzie SI bekerel (Bq):

Siły


w układzie SI niuton (N):

Stężenia

Temperatury


w układzie SI kelwin (K):

Transport

Zdolność zbierająca układu optycznego

Inne

Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2020-09-19 10:50:00