Czytaj więcej"/> Drukuj
Morze Bałtyckie, Bałtyk jest morzem młodym, poniżej przedstawiono jego ewolucję.

Bałtyckie Jezioro Lodowe

Bałtyk zaczął się kształtować u schyłku plejstocenu (Kenozoik). Wówczas to wody topniejącego lądolodu skandynawskiego utworzyły Bałtyckie Jezioro Lodowe.

Morze Yoldiowe

Dalsze podnoszenie poziomu wód jeziora doprowadziło do zalania części południowej Szwecji i połączenie Bałtyku z Morzem Północnym. Ten okres rozwoju Bałtyku określa się mianem Morza Yoldiowego, od nazwy mięczaka Yoldia arctica.

Jezioro Ancylusowe

Około 9400 lat temu wskutek wyniesienia Skandynawii, odciążonej po stopieniu lodu, dochodzi do zamknięcia połączenia z morzem i Bałtyk przekształca się w Jezioro Ancylusowe, nazwane tak od słodkowodnego ślimaka Ancylus fluviatilis.

Morze Litorynowe

Do kolejnego połączenia z Morzem Północnym dochodzi po ok. 1600 latach, przez cieśniny duńskie. Powstaje Morze Litorynowe. Jest ono silnie zasolone, a jego powierzchnia jest znacznie większa niż powierzchnia dzisiejszego Bałtyku.

Morze Mya

Morze Mya to faza rozwoju Bałtyku trwająca do dzisiaj. Oczekuje się, że w przyszłości zmieni się zasięg Morza Bałtyckiego. Prawdopodobnie dojdzie do wynurzenia części dna Zatoki Botnickiej, natomiast część odcięta w ten sposób od morza ulegnie przekształceniu w jezioro odcięte od morza i wypełnione wodą słodką.
Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2021-01-27 04:36:52