Czytaj więcej"/> Drukuj
Powierzchnia wielościenna - brzeg wielościanu, czyli powierzchnia utworzona z wielokątów o rozłącznych wnętrzach i każdym boku wspólnym dla dwóch wielokątów.
Powierzchnia wielościenna wraz z obejmowanymi przez siebie punktami przestrzeni to wielościan.
Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2021-04-16 12:12:05