Czytaj więcej"/> Drukuj
Powierzchnia stożkowa Powierzchnia powstała przez połącznie prostymi (tzw. tworzące) zadanego punktu w przestrzeni (tzw. wierzchołek) z każdym punktem na pewnej zadanej krzywej zwanej kierującą.
Na bazie powierzchni stożkowej, która w kartezjańskim układzie współrzędnych jest opisana równaniem
\[x^2 +y^2 = a|z| \]
(czyli takiej, gdzie kierującą jest okrąg) wyprowadza się bardzo istotne pojęcie krzywej stożkowej.
Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2021-04-16 09:54:52