Czytaj więcej"/> Drukuj
Powiat toruński leży w województwie kujawsko-pomorskim. Siedziba jego władz mieści się w Toruniu (który jako powiat grodzki leży poza jego granicami). Powiat obejmuje głównie tereny rolnicze (użytki rolne to ok. 65% powierzchni). Największe rzeki to Wisła oraz jej prawy dopływ Drwęca. Przez powiat przebiega planowana trasa autostrady A1, a także droga krajowa nr 1 Gdańsk-Katowice.
W skład powiatu wchodzą gminy:
Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2020-11-25 16:54:52