Czytaj więcej"/> Drukuj
Powiat kępiński położony jest na południowym skraju województwa wielkopolskiego. Siedzibą starosty jest Kępno. Powierzchnia powiatu wynosi 610,48 km², a zamieszkuje go 56 tys.osób. Gęstość zaludnienia wynosi 92 osoby na km². Tablice rejestracyjne noszą litery PKE.
Powiat kępiński
Herb powiatu kępińskiego
Województwo: wielkopolskie
Strona internetowa starostwa

Władze powiatu

Starostą kępińskim jest Jerzy Trzmiel (2005).

Podział administracyjny

W skład powiatu wchodzi 7 gmin.
Gminy wiejskie:
Gminy miejsko-wiejskie:
W obrębie powiatu znajduje się jedno miasto.
Miasta:

Charakterystyka

Pod względem geomorfologicznym położony jest w obrębie Wysoczyzny Wieruszowskiej o rzeźbie terenu mało urozmaiconej oraz w części północno - zachodniej w obrębie Wzgórz Ostrzeszowskich, wznosząc się tu na wysokość ok. 200 m n. p. m.

Świątynie

Pałace i dwory

Ratusze

Zespoły kamienic

Przyroda

Gospodarka

Powiat ma charakter rolniczo - przemysłowy. Grunty orne zajmują 59%, łąki i pastwiska 13%, lasy 19%, wody 1% i tereny zabudowane 6%. Dominującym jest przemysł drzewny i meblarski (tzw.kępińskie zagłębie meblowe). Najważniejszym ośrodkiem powiatu jest Kępno.

Transport

Jedynym węzłem kolejowym powiatu jest Kępno. Krzyżują się tu linie kolejowe: W powiecie krzyżyją się także drogi krajowe i wojewódzkie:
Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2020-11-26 07:51:52