Czytaj więcej"/> Drukuj
Powłoka systemowa - (ang. shell) to program komputerowy pełniący rolę pośrednika pomiędzy systemem operacyjnym lub aplikacjami a użytkownikiem, przyjmując jego polecenia i "wyprowadzając" wyniki działania programów. Owo pośrednictwo nie jest obowiązkowe (programy mogą chcieć być bardziej "samodzielne"). Wyróżniamy powłoki tekstowe np.:
oraz graficzne, takie jak np.: Powłoka często sama zawiera podstawowe polecenia, gdy jednak wydane przez użytkownika polecenie nie jest wbudowane, uruchamiany jest program zewnętrzny. Po zalogowaniu użytkownik znajduje się w linii poleceń i może wydawać polecenia systemowi. Zachęca go do tego tzw, znak zachęty (shell prompt). Zwykle znak '>', '$' lub '#'.
Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2021-03-08 20:18:59