Czytaj więcej"/> Drukuj
Potrzeba psychiczna, motyw to stan osoby doznającej poczucie niespełnienia (napięcie motywacyjne), czyli frustrację potrzeb, działający jako czynnik motywujący, to znaczy skłaniający jednostkę do aktywności, które mogą tę potrzebę zaspokoić. Z potrzebami wiąże się pozytywna lub negatywna charakterystyka afektywna.
Pojęcie potrzeba jest wyrażeniem mylnie używanym zamiennie z pojęciami popęd, instynkt.

Hierarchia potrzeb Maslowa

Potrzeba -
Maslow wyróżnia także potrzeby: poznawczą i estetyczną.

Koncepcja potrzeb Murraya

Murray określa potrzebę jako działającą w mózgu siłę fizykochemiczną, która organizuje percepcję, i określone grupy reakcji autonomicznych, słownych i motorycznych, wyobrażeniowych w celu zmiany sytuacji napięcia.

Cechy potrzeb

Potrzeba to:

Typy potrzeb

Murray wyróżnił 27 potrzeb psychicznych: Strukturę potrzeb wg tego podzialu bada TAT, projekcyjny Test Apercepcji Tematycznej Murray'a.

Struktura potrzeb ujęciu Obuchowskiego

Obuchowski określa potrzebę jako właściwość polegająca na tym, że bez określonego przedmiotu nie można normalnie funkcjonować.

na podstawie: Siek S., (1986), Struktura osobowości, Warszawa, wyd. Akademia Teologii Katolickiej


Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2021-01-23 05:45:21