Czytaj więcej"/> Drukuj
Postawa - uwewnętrzniona przez jednostkę, wyuczona skłonność (akt woli przejawiający się w czynach) do reagowania w społecznie określony sposób, szczegółnie przez podejmowanie określonych działań w odpowiedzi na oczekiwania społeczne.
Źródłem postaw jest przyjęty światopogląd, rozumiany jako zbiór subiektywnych doświadczeń intelektualnych oraz emocjonalnych, określających relację osoby do rzeczywistości. Postawa ma bezpośrednie odniesienie do władz intelektualnych (świadomość czynu) oraz woli (dobrowolność).
Rodzaje postaw: Tok dowodowy: J. Kowalewska, P. Graeber, Kształtowanie postaw zdrowotnych, w: Życie Szkoły, WSiP, 2003/1
Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2021-01-26 03:25:48