Czytaj więcej"/> Drukuj
Polis (gr.) l.mn. poleis - forma państwa w starożytnej Grecji, nazywanego też miastem-państwem. Terytorialnie polis obejmowało najczęściej samo macierzyste miasto z otaczającymi je wiejskimi terenami - tzw. chora. Bywały duże polis - (jak np. ateńskie), w skład którego wchodziły osiedla o charakterze miejskim, nie będące odrębnymi organizmami; a także poleis, które w ogóle nie posiadały ośrodka miejskiego.
Polis było wspólnotą wolnych obywateli, w której decyzje o ich życiu były podejmowane przez zgromadzenie ludowe (mężczyzn). Poza wspólnotą znajdowali się niewolnicy, a mieszkający w niej na stałe cudzoziemcy nie mieli prawa głosu, podobnie jak kobiety. Najczęstszymi ustrojami w polis były demokracja i oligarchia. Zdarzało się również, że władzę w pańswie przejmował tyran (zazwyczaj przy poparciu części obywateli).
Dla Greka polis było pewnym ośrodkiem identyfikacji obywatelskiej i głównym środowiskiem politycznym w życiu którego brał udział, czyli w pewnym sensie ojczyzną.
Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2021-06-13 18:57:27