Czytaj więcej"/> Drukuj
Pokój oliwski, traktat pokojowy pomiędzy Szwecją a Polską podpisany 3 maja 1660 r. w Oliwie kończący potop szwedzki.
Układ ten nie wprowadzał istotnych zmian granicznych w stosunku do linii rozejmowej sprzed walk: Polska zrezygnowała z wiekszej części Inflant wraz z Rygą zachowując tylko ich część (Łatgalia) oraz uznała suwerenność Prus potwierdzając traktaty welawsko-bydgoskie. Król Jan II Kazimierz zrzekł się dla siebie i za swoich następców pretensji do tronu szwedzkiego. Szwecja zobowiązała się dotrzymywać wolności handlu na Bałtyku oraz zwrócić (czego później nie dopełniła) zrabowane archiwa i biblioteki. Protestantom w Prusach Królewskich miano zapewnić tolerancję religijną co z czasem Brandenburgia wykorzystała do mieszania się we sprawy wewnętrzne Rzeczypospolitej.
Linki zewnętrzne:
Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2021-01-19 12:44:38