Czytaj więcej"/> Drukuj
W pierwszych miesiącach roku 1918 bolszewicy opanowali znaczne obszary Rosji, ustanawiając na nich władzę bolszewicką. Pomimo to, opór zwolennikow rządu demokratycznego był nadal bardzo silny, co zmusiło bolszewików do podpisania niekorzystnego pokoju z Niemcami w Brześciu 3 marca 1918 r. W wyniku pokoju ogromne obszary Rosji na południu i zachodzie znalazły się w rękach Niemców. W taki sposób Rosja zakończyła swój udział w I wojnie światowej.
Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2020-10-23 02:08:55