Czytaj więcej"/> Drukuj
Pojęcie
Nazwa tego hasla odnosi sie do wiecej niz jednego pojecia:

Dwa podstawowe typy pojęć:
1. Pojęcia klasyczne (matrycowe, arystotelesowskie) - o ostrych granicach, oparte na ścisłej definicji zawierającej warunki konieczne i wystarczające, by dany obiekt mógł być uznany za reprezentanta danej kategorii;
2. Pojęcia naturalne (rozmyte) - zamiast na definicji i warunkach koniecznych i wystarczających, oparte na podobieństwie do przechowywanych w pamięci "typowych" egzemplarzach.

Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2020-11-24 13:31:54