Czytaj więcej"/> Drukuj
Podlasie - historyczna kraina Polski leżąca na Nizinie Podlaskiej po obu brzegach środkowego Bugu, zamieszkała przez Podlasian.
We wczesnym średniowieczu - teren osadnictwa wschodniosłowiańskiego, a później także zachodniosłowiańskiego. W XI w. Podlasie weszło w skład Rusi Kijowskiej, a następnie Księstwa Wołyńskiego. Od XIII do XV w. teren sporny między Mazowszem a Litwą. Po podpisaniu unii lubelskiej w 1569, jako województwo podlaskie, znalazło się w składzie Korony. W okresie rozbiorów zostało rozdzielone między Prusy i Austrię wzdłuż Bugu. W 1807 część Podlasia przeszła do zaboru rosyjskiego (obwód białostocki), pozostałą zaś część w 1809 włączono do Księstwa Warszawskiego. Od 1815 Podlasie weszło w skład Królestwa Polskiego (Kongresowego). W 1919 znalazło się w granicach II Rzeczypospolitej.
Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2021-04-16 11:07:25