Czytaj więcej"/> Drukuj
Połock, Połack - miasto na Białorusi, nad rzeką Dźwiną, ok. 80 000 mieszkańców.
Od X wieku do początków XV wieku stolica księstwa połockiego. Na początku XIV wieku księstwo połockie opanowali Litwini. Stało się ono uposażeniem młodszych synów wielkich książąt. Odrębność księstwa zlikwidował wieki książę Witold i oddał je w zarząd mianowanym przez siebie starostom. Miastu w 1498 r. nadano prawo magdeburskie co znacznie przyspieszyło jego rozwój. Reforma administracyna z początków XVI wieku przeprowadzona przez Aleksandra Jagillończyka uczyniła z byłego księstwa województwo. Stefan Batory założył w mieście słynne kolegium jezuitów, w którym pierwszym rektorem był ksiądz Piotr Skarga. Połock znajdował się na terenie Rzeczpospolitej do 1772 r. Najwspanialszymi zabytkami miasta były, będąca kościołem jezuitów, Katedra św. Mikołaja oraz katedra unicka.
Zobacz też:
Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2020-12-02 11:10:38