Czytaj więcej"/> Drukuj
Plemiona czeskie - grupa plemion słowiańskich zamieszkująca rejon Kotliny Czeskiej, która obok grupy plemion łużyckich i plemion lechickich stanowiła zachodnie plemiona słowiańskie.
Do grupy tej zalicza się, obok Czechów (Česi), następujące plemiona: W IX i X wieku plemiona te zostały zjednoczone w ramach państwa czeskiego. Proces ten zainicjował książę Borzywoj I.
Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2020-08-11 03:42:46