Czytaj więcej"/> Drukuj
Ir - Pt - Au
Pd
Pt
Ds  
 
 
Platyna -

Dane ogólne
Nazwa, symbol, l.a.*Platyna, Pt, 78
Własności metalicznemetal przejściowy
Grupa, okres, blok10 , 6, d
Gęstość, twardość21090 kg/m3, 3,5
Kolorsrebrzystobiały
Własności atomowe
Masa atomowa195,078 u
Promień atomowy (obl.)135 (177) pm
Promień kowalencyjny128 pm
Promień van der Waalsa175 pm
Konfiguracja elektronowahref="Ksenon.html" title="Ksenon" >Xe4f145d96s1
e- na poziom energetyczny2, 8, 18, 32, 17, 1
Stopień utlenienia2, 4
Własności kwasowe tlenkówśrednio zasadowe
Struktura krystalicznaregularna ściennie
centrowana
Własności fizyczne
Stan skupieniastały
Temperatura topnienia2041 K (1768 °C)
Temperatura wrzenia4098 K (3825 °C)
Objętość molowa9,09×10-3 m3/mol
Ciepło parowania510 kJ/mol
Ciepło topnienia19,6 kJ/mol
Ciśnienie pary nasyconej0,0312 Pa (2045 K)
Prędkość dźwięku2680 m/s (293,15K)
Pozostałe dane
Elektroujemność2,28(Pauling)
1,44 (Allred)
Ciepło właściwe130 J/
Przewodność właściwa9,66×106 S/m
Przewodność cieplna71,6 W/
I Potencjał jonizacyjny870 kJ/mol
II Potencjał jonizacyjny1791 kJ/mol
III Potencjał jonizacyjny2800 kJ/mol
IV Potencjał jonizacyjny3900 kJ/mol
Najbardziej stabilne izotopy*
izotopwyst.o.p.r.s.r.e.r. MeVp.r.
190Pt 0,01% 6,5×1011 lat α 3,249 186Os
192Pt 0,79% stabilny izotop z 114 neutronami
193Pt {syn.} 50 lat w.e. 0,057 193Ir
194Pt 32,9% stabilny izotop z 116 neutronami
195Pt 33,8% stabilny izotop z 117 neutronami
196Pt 25,3% stabilny izotop z 118 neutronami
198Pt 7,2% stabilny izotop z 120 neutronami
Tam, gdzie nie jest zaznaczone inaczej,
użyte są jednostki SI i warunki normalne.
*Wyjaśnienie skrótów:
l.a.=liczba atomowa
wyst.=występowanie w przyrodzie,
o.p.r.=okres połowicznego rozpadu,
s.r.=sposób rozpadu,
e.r.=energia rozpadu,
p.r.=produkt rozpadu,
w.e.=wychwyt elektronu

Chemia > Pierwiastek chemiczny > H - He - Li - Be - B - C - N - O - F - Ne - Na - Mg - Al - Si - P - S - Cl - Ar - K - Ca - Sc - Ti - V - Cr - Mn - Fe - Co - Ni - Cu - Zn - Ga - Ge - As - Se - Br - Kr - Rb - Sr - Y - Zr - Nb - Mo - Tc - Ru - Rh - Pd - Ag - Cd - In - Sn - Sb - Te - I - Xe - Cs - Ba - La - Ce - Pr - Nd - Pm - Sm - Eu - Gd - Tb - Dy - Ho - Er - Tm - Yb - Lu - Hf - Ta - W - Re - Os - Ir - Pt - Au - Hg - Tl - Pb - Bi - Po - At - Rn - Fr - Ra - Ac - Th - Pa - U - Np - Pu - Am - Cm - Bk - Cf - Es - Fm - Md - No - Lr - Rf - Db - Sg - Bh - Hs - Mt - Ds - Rg - Uub - Uut - Uuq - Uup - Uuh - Uus - Uuo


Platyna (Pt, łac. platinum) - pierwiastek chemiczny, metal przejściowy. Nazwa pochodzi od hiszpańskiego słowa platina oznaczającego srebro.
Posiada 36 izotopów z zakresu mas 172-201. W naturalnym składzie izotopowym występują izotopy 190, 192, 194, 195, 196 i 198, z których 194, 195, 196 i 198 są trwałe i stanowią główną część składu.
Występuje w skorupie ziemskiej w ilościach 0,001 ppm, w postaci rudy oraz jako znieczyczenie rud niklu i miedzi.
Znany w Ameryce jeszcze w czasach prekolumbijskich. Do Europy został sprowadzony w 1750 roku przez Hiszpanów, którzy sądzili, że jest to tylko odmiana srebra.
Najważniejsze związki platyny to kwas heksachloroplatynowy, chlorek platyny i wywodzące się z tych związków kompleksy organometaliczne, które są masowo wykorzystywane jako katalizatory wielu przemysłowo stosowanych reakcji chemicznych.
Znaczenie biologiczne: brak. Nietoksyczny i nierakotwórczy. Niektóre jego związki (fluorek platyny i pochodne) są wykorzystywane w chemioterapii do zwalczania niektórych rodzajów raka.
W postaci czystej jest to srebrzystobiały metal, kowalny i łatwo ciągliwy. Zaliczany do metali szlachetnych jest niereaktywny z wodą, powietrzem, większością kwasów i zasad. Reaguje tylko z wodą królewską, fluorowodorem i innymi tzw. superkwasami. Używany jest w jubilerstwie, produkuje się z niego elementy urządzeń pomiarowych (np. pH-metry).
Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2020-09-19 11:14:39