Czytaj więcej"/> Drukuj
thumb|220px|Biuro Rzeczy Znalezionych - piktogram Piktogram – przedstawienie wyrazu za pomocą obrazka w oderwaniu od zapisu. Piktogramami są np. hieroglify, znaki drogowe i ostrzegawcze, oznaczenia przeciwpożarowe. Formą piktogramu jest również ideogram.
Piktogram pełni ważną funkcję w komunikacji. Dzięki zastąpieniu słowa pisanego elementem graficznym zwiększono czytelność przekazu oraz ominięto barierę językową. Użycie piktogramów ułatwia też wspomaganie mowy osób upośledzonych i z trudnościami w porozumiewaniu się.
Niektórzy skłonni są piktogramem nazywać ikonę na monitorze dla odróżnienia od ikony w cerkwi.
Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2020-11-24 04:59:44