Czytaj więcej"/> Drukuj
Zakon pijarów – potoczna nazwa Zakonu Kleryków Regularnych Ubogich Matki Bożej Szkół Pobożnych czyli Zakonu Szkół Pobożnychzakon ustanowiony przez papieża Grzegorza XV 18 listopada 1621 r. (regułę zatwierdzono rok później). Korzenie swe wywodzi jednak od roku 1597, kiedy to św. Józef Kalasancjusz otworzył pierwszą bezpłatną i powszechną szkołę podstawową w Europie. W roku 1642 pijarzy pojawili się w Polsce.
Nazwa pijarzy pochodzi od łacińskiego słowa "piae", co oznacza pobożny, wywądzącego się z łacińskiej nazwy "Scholae Piae", co oznacza: Szkoły Pobożne. Hasłem zakonu jest "Pietas et Litterae", czyli Pobożność i Nauka.
Najbardziej znanym polskim pijarem był ksiądz Stanisław Konarski, inni to Onufry Kopczyński, Józef Herman Osiński, Stanisław Bonifacy Jundził czy Ignacy Zaborowski.
Obecnie głównymi ośrodkami pijarów są: Kraków, Łowicz, Warszawa.
Pijarzy prowadzą głównie działalność oświatową i wychowawczą wśród dzieci i młodzieży (szkoły podstawowe, licea ogólnokształcące, bursy), prowadzą także działalność naukową, edytorską i wydawniczą.
Linki zewnętrzne
Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2021-07-26 21:16:29