Czytaj więcej"/> Drukuj
Piątek - wieś położona w województwie łódzkim, powiecie łęczyckim nad rzekami Moszczenicą i Maliną. W Piątku krzyżują się drogi biegnące z Łodzi do Kutna i z Łowicza do Łęczycy.
Piątek_(wieś) -
miejscowości znajduje się geometryczny środek Polski. Wjeżdżając do Piątku napotkamy tablicę informacyjną w kształcie granic państwa z napisem "Piątek - geometryczny środek Polski". W centrum Piątku usytuowany jest również pomnik symbolizujący geometryczny środek Polski. Wcześniej w tym miejscu znajdował się potężny kamień.
W każdy poniedziałek o świcie rozpoczyna sie targ, na który zjeżdzają sie rolnicy z wsi oddalonych nawet o 20 km. Na targu tym znaleźć można wszystko, co potrzebne rolnikowi - od maszyn rolniczych przez żywy inwentarz, nawozy i zboże, aż po opony.
Historia
Piątek ze względu na swoje położenie był początkowo osadą targową. Prawdopodobnie nazwa Piątku pochodzi od dnia tygodnia, w którym odbywały się targi. Prawa miejskie otrzymał w XIV wieku. W tym czasie był silnym ośrodkiem rzemieślniczo-handlowym. W połowie XVII wieku liczył 320 domów i ok. 1500 mieszkańców. W tym czasie słynął między innymi z produkcji piwa. Dalszy rozwój Piątku zahamował najazd szwedzki, przede wszystkim jednak do upadku gospodarczego przyczynił się pożar w 1681 r., który strawił całe miasto. Od tego czasu Piątek nie odzyskał swojej świetności. W 1685 r. było w nim tylko 40 domów, a 100 lat później zaledwie o 10 więcej. W roku 1870 Piątek utracił prawa miejskie i nie odzyskał ich do dnia dzisiejszego. Przyczyną utraty praw miejskich był udział ludności Piątku w powstaniu styczniowym.
W okresie międzywojennym w Piątku powstała fabryka maszyn rolniczych, w której miała zatrudnienie część mieszkańców. Większość ludności jednak zajmowała się rolnictwem. Istniały również warsztaty rzemieślnicze oferujące mieszkańcom Piątku i okolicy swoje usługi. Część mieszkańców, zwłaszcza Żydzi, zajmowała się handlem. W większości okolicznych wsi istniały majątki ziemskie, w których miała zatrudnienie ludność zamieszkująca okolice Piątku. Tylko w nielicznych wsiach, w których nastąpiło uwłaszczenie zamieszkiwali (najczęściej małorolni) chłopi. W czasie II wojny światowej, podczas Kampanii Wrześniowej przez Piątek i okoliczne wsie przechodził front walk z najeźdźcą. W wyniku działań wojennych wieś została częściowo zniszczona. W okresie okupacji Niemcy wysiedlili część mieszkańców, a ludność pochodzenia żydowskiego wywieziono do obozów śmierci. 18 stycznia 1945 roku Piątek został wyzwolony spod okupacji niemieckiej. W okresie powojennym Piątek pozostał nadal wsią.
Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2020-10-23 23:21:51