Czytaj więcej"/> Drukuj
Philip G. Zimbardo (urodzony 23 marca 1933) psycholog amerykański, od 1968 profesor Uniwersytetu Stanforda.
Znany z przeprowadzenia eksperymentu więziennego, założyciel Kliniki Nieśmiałości, autor wielu książek, z których najbardziej znana to "Psychology and life" (Psychologia i Życie). Działał aktywnie na rzecz popularyzacji psychologii występując w cyklu programów "Discovering Psychology". Od 2002 prezydent Amerykańskiego Stowarzyszenia Psychologicznego (American Psychological Assocation).
W 1954 uzyskał tytuł bakałarza w Brooklyn College, rok później otrzymał tytuł magistra na Yale University, na tym samym uniwersytecie doktoryzował się w 1959. W latach 1960-1967 wykładał na uniwersytetach: Yale, Columbia, Barnard Colledge oraz New York University.
Philip Zimbardo zajmował się wieloma dziedzinami psychologii od badania zachowań seksualnych zwierząt po terroryzm. Najbardziej znane są jego dokonania w dziedzinie psychologii społecznej oraz badania nad nieśmiałością.

Stanfordzki eksperyment więzienny

W 1971 Zimbardo wraz z grupą współpracowników przeprowadził jeden z najbardziej znanych eksperymentów w historii psychologii: stanfordzki eksperyment więzienny. W piwnicach Wydziału Psychologii Uniwersytetu Stanforda zainscenizowano więzienie, w którym zamknięto 24 zdrowych psychicznie studentów wybranych spośród ochodników, jacy zgłosili się do wzięcia udziału w eksperymencie. Podzielono ich losowo na dwie grupy: więźniów i strażników. Eksperyment miał pokazać znaczenie wpływu sytuacji społecznej na zachowanie jednostki. Uczestnicy eksperymentu zaczęli wcielać się przypisane im role. Strażnicy zaczęli postępować brutalnie i sadystycznie w stosunku do więźniów, pojawiły się zachowania patologiczne. W nocy z piątego na szóstego dnia eksperymentu więźniowie wzniecili bunt. Następnego dnia prowadzący zdecydowali się zakończyć przewidziany na sześć dni eksperyment ze względu na obawę utraty kontroli nad sytuacją.

Klinika Nieśmiałości

Philip Zimbardo poświęcił wiele czasu na badanie zjawiska nieśmiałości. Efektem jego pracy jest wiele artykułów na ten temat oraz znana, przetłumaczona na 10 języków (w tym polski) książka "Shyness: What it is, What to do about it" (Nieśmiałość. Co to jest? Jak sobie z nią radzić?), a także założona przy Pacific Graduate School of Psychology w Palo Alto Klinika Nieśmiałości.
Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2021-01-28 02:54:48