Czytaj więcej"/> Drukuj
Pedagogika specjalna - dział pedagogiki zajmujący się osobami w wieku niemowlęcym, przedszkolnym, szkolnym i w wieku dojrzałym o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Głównym zadaniem pedagogiki specjalnej jest stworzenie podstaw teoretycznych i metodycznych dla procesów rewalidacji (czyli usprawniania, kompensacji i korektury pedagogicznej w procesie dydaktyczno-wychowawczym) oraz resocjalizacji.
Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2021-03-02 05:00:38