Czytaj więcej"/> Drukuj

Pedagogika resocjalizacyjna

Pedagogika resocjalizacyjna to dział pedagogiki specjalnej zajmujący się nauczaniem i wychowaniem osób z zaburzonym zachowaniem i niedostosowanych społecznie.
Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2021-03-04 15:54:02