Czytaj więcej"/> Drukuj
Patogen -

Patogen - czynnik mogący uruchomić patomechanizm. Wyróżnia się następujące typy patogenów:
* - wirusy klasyfikowane są poza światem żywym, niemniej dla ułatwienia nazywane są czynnikami biologicznymi (ożywionymi) zgodnie z historyczną już systematyką

Potwierdzenia, czy dany czynnik jest patogenem dla określonego taksonu dokonuje się usiłując spełnić postulaty Evansa.
Zazwyczaj pojęcie to odnosi się do czynników biologicznych.
Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2021-02-25 14:48:04