Czytaj więcej"/> Drukuj
Partia Republikańska - jedna z dwóch głównych sił politycznych w USA.
Początki partii sięgają okresu sprzed wojny secesyjnej, kiedy to rósł w siłę ruch przeciwników niewolnictwa. Niektórzy z nich szukali metod politycznej walki z tym zjawiskiem. Nie znajdując poparcia u żadnej z liczących się ówcześnie sił politycznych (Partia Demokratyczna, Amerykańska Partia Wigów), założyli, w 1840 roku, własną Partię Wolności. Wkrótce organizacje przeciwników niewolnictwa zaczęli zwalczać niewolnictwo na terenie samych Stanów Zjednoczonych. Powstała partia Wolnej Ziemi. Podobne organizacje pojawiały się i znikały, prowadziły jednak do wykrystalizowania się postaw i programów.
W latach pięćdziesiątych XIX wieku doszło do upadku systemu politycznego. Zniknęła Partia Wigów i rozpadła się Partia Demokratyczna.
Wskutek sporu wokół Ustawy Kansas-Nebraska (rok 1854) pojawiła się Partia Republikańska. Ustawa przewidywała bowiem, że kwestia niewolnictwa w tych dwóch stanach zostanie pozostawiona do rozstrzygnięcia mieszkańcom tych stanów. Wywołało to wściekłość abolicjonistów, gdyż łamało postanowienia Układu z 1820 roku, kiedy to ustalono, że niewolnictwo na tych terytoriach będzie zakazane. Przeciwnicy niewolnictwa odbyli w związku z tą sprawą szereg spotkań, które uznawane są za początki Partii Republikańskiej.
Republikanie już w 1856 roku wystawili swojego kandydata w wyborach prezydenckich. John C. Frémont zdobył 33% głosów. Cztery lata później Partia Republikańska była jedną z głównych sił politycznych w kraju. Zdobycie tej pozycji ułatwiła jej sytuacja w kraju. Partia Wigów zniknęła ze sceny, Partia Demokratyczna była głęboko podzielona. Po secesji Południa, Republikanie zdobyli większość w rządzie.
Od tamtego czasu partia ta pozostaje jedną z dwóch najważniejszych organizacji politycznych w USA. Z jej szeregów wywodzili się następujący prezydenci: Abraham Lincoln, Ulysses Simpson Grant, Rutherford Birchard Hayes, James Abram Garfield, Chester Alan Arthur, Benjamin Harrison, William McKinley, Theodore Roosevelt, William Howard Taft, Warren Gamaliel Harding, John Calvin Coolidge, Herbert Hoover, Dwight David Eisenhower, Richard Milhous Nixon, Gerald Rudolph Ford, Ronald Wilson Reagan, George Herbert Walker Bush, George Walker Bush.
Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2020-11-28 08:32:37