Czytaj więcej"/> Drukuj
Parsek to jednostka odległości używana w astronomii. Oznaczana przez pc.
1 pc = 3.2616 roku świetlnego = 206265 j.a. = 3.086·1016 m

1 parsek to odległość, z jakiej połowa wielkiej osi orbity ziemskiej (czyli 1 j.a.) jest widoczna jako łuk o długości 1 sekundy.
Odległość wyrażona w parsekach jest odwrotnością paralaksy heliocentrycznej danego obiektu (wyrażonej w sekundach łuku). Nazwa "parsek" powstała ze zbitki słów "paralaksa" i "sekunda" w XIX wieku.
Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2020-09-19 10:41:06