Czytaj więcej"/> Drukuj
Parafrenia - choroba psychiczna w której występują urojenia i omamy, ale nieobecne są jakościowe zaburzenia myślenia, np. rozkojarzenie, rozszczepienie struktury osobowości czy zaburzenia życia emocjonalnego. W systematyce chorób psychicznych parafrenia mieści się między schizofrenią paranoidalną a paranoją. Oprócz przewlekłej parafrenii pochodzenia endogennego wyróżnia się zespoły parafreniczne, spowodowane przez infekcję, intoksykację (zatrucie), lub choroby (np. niewydolność krążenia).
Choroba rozpoczyna się najczęściej w średnim lub starczym wieku. Przeważnie chory "zaczyna" słyszeć rozmowy dochodzące zza ściany lub z ulicy obcych osób, które z niego szydzą lub we wrogi sposób komentują. Stopniowo u chorego rozwija się przekonanie, że osoby te dybią na jego życie. Rokowanie jest dobre: współczesne neuroleptyki powodują najczęściej ustępowanie objawów choroby (czasem chory dochodzi wtedy do przekonania, że prześladowcy odstąpili od swych planów).
Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2021-04-21 17:02:31