Czytaj więcej"/> Drukuj
Parachora to wielkość fizykochemiczna, określająca objętość cząsteczkową cieczy. Jest niezależna od temperatury w szerokim zakresie temperatur. Zależy natomiast od budowy cząsteczki i jest wielkością addytywną - może być otrzymana poprzez dodanie do siebie udziałów pochodzących od atomów i rodzajów i ilości wiązań chemicznych pomiędzy nimi (np.: dla etenu będą to cztery udziały od atomów wodoru, dwa od atomu węgla, czery od wiązania węgiel - wodór i jeden od wiązania podwójnego węgiel - węgiel). Parachora zależy od napięcia powierzchniowego cieczy:
\[\mathcal{P}=\frac{M\cdot\sigma^{1/4}}{\rho -\rho_{0}} \lefts^{-1/2}\cdot m^{3}\cdot mol^{-3}\right \]
gdzie \[\mathcal{P} \] - parachora, \[M \] - masa cząsteczkowa substancji, \[\sigma \] - napięcie powierzchniowe, \[\rho \] - gęstość cieczy, \[\rho_{0} \] - gęstość pary pozostającej w równowadze z cieczą.
Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2020-08-08 07:21:42