Czytaj więcej"/> Drukuj
Pan Tadeusz, czyli ostatni zajazd na Litwie. Historia szlachecka z roku 1811 i 1812 we dwunastu księgach wierszem - poemat (gatunek literacki: epopeja narodowa) Adama Mickiewicza. Dzieło powstało w latach 1832-34 w Paryżu. Składa się z dwunastu ksiąg pisanych wierszem, 13-zgłoskowcem.
Czas akcji: pięć dni z roku 1811 i jeden dzień z roku 1812.
Fragment inwokacji:
Litwo! ojczyzno moja! ty jesteś jak zdrowie;
Ile cię trzeba cenić, ten tylko się dowie,
Kto cię stracił. Dziś piękność twą w całej ozdobie
Widzę i opisuję, bo tęsknię po tobie.

Postacie

Bohaterem zbiorowym poematu jest szlachta. Główni bohaterowie to:

Rozdziały

Adaptacje

Najbardziej znane adaptacje teatralne i telewizyjne:
Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2021-03-02 08:42:31